• Públic:
 • · Muhba
 • · Incasòl
 • · Disseny Hub Museum
 • · Infraestructures de la Generalitat
 • · Departament d'Ensenyament
 • · Immb
 • · Infraestructures de Catalunya
 • · Pmhb
 • · Incasòl. Generalitat de Catalunya
 • · Bimsa. Ajuntament de Barcelona
 • · CatSalut
 • · Diputació de Barcelona
 • · Proeixample
 • · Dep. de Medi Ambient i Habitatge
 • · Ajuntament de Sentmenat
 • · Ajuntament de Gavà
 • · Ajuntament de Castellgalí
 • · Ajuntament de Sestao
 • · Ajuntament de Sabadell
 • · Layetana Inmobiliaria
 • · Ajuntament de Terrassa
 • · Barcelona Supercomputing Center
 • · Ajuntament de Barcelona
 • · Ajuntament de Palamós
 • · Ajuntament de Badalona
 • · Ajuntament de León
 • · Ajuntament de MAnresa
 • · Ajuntament de Mont-roig
 • · Ajuntament d'Oviedo
 • · Icub
 • · Engestur
 • · Impsol
 • · Regesa
 • · Departament de Cultura
 • · Departament de Justicia
 • · Centre BSC-CNS
 • · Departament d'Educació
 • · Universitat de Silesia, Katowice