Conferencia de Jordi Badia

Conferència de Jordi Badia a la Universitat d'Arquitectura de Munic avui a les 16:00

http://www.architektur.hm.edu/

+info