Buits habitats

Conferència de Jordi Badia: Buits habitats dintre  del cicle Mediterrani i Habitar a Universitat d'Arquitectura de laSalle. 

lloc: laSalle l'aula Q3, edifici Sant Josep

dia: dimarts 11 de Desembre del 2012

hora: 12:00 

 

+info